parallax background

Leader in the production

Products for the whole family

O NAMA


REGUM je organizacija koja medijatorima pruža logističku, administrativno-tehničku, pravnu i edukativnu podršku.

REGUM je najveća baza medijatora sa teritorije AP Vojvodine, koja aktivno promoviše svoje članove i članice, koji su svi sa dozvolom za posredovanje izdatom od strane Ministarstva pravde Republike Srbije.

REGUM je i zagovaračka platforma za afirmaciju medijacije i drugih alternativnih načina rešavanja sporova kroz reformu pravosuđa i državne uprave.

You will most likely know us by looking at our results
O nama
1452

Adipisicing elit

O nama
876

Integer aliquam

O nama
63

Mauris lorem integ