Centar je osnovan pri Privrednoj komori Vojvodine da bi svojim članovima pružala usluge medijacije, tj. mirnog, vansudskog rešavanja sporova, u kome treće nepristrasno i neutralno lice, koje strane saglasno izaberu bez ovlašćenja da nameće rešenje (medijator), posreduje u pregovorima radi postizanja prihvatljivog sporazuma kojim se spor između strana u sukobu okončava.

Posrednici u rešavanju sporova (medijatori) biraju se iz baze redovnih članova Regionalnog udruženja medijatora Vojvodine.

Regionalno udruženje medijatora Vojvodine o svom trošku vrši administriranje i organizovanje rada  Centra u skladu sa Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova („Sl. Glasnik RS“ br. 55/2014) i drugim propisima koji regulišu predmetnu oblast.

Regionalno udruženje medijatora Vojvodine o svom trošku obezbeđuje lice zaduženo za administriranje i organizaciju Centra koje obavlja poslove upravljanja dokumentacijom i evidencijom, koordinacije sa Privrednom komorom Vojvodine, redovnog mesečnog izveštavanja i ostale poslove u skladu sa Pravilnikom o radu.


Prijem stranaka, konsultacije i zakazivanje sastanaka vrši se u Centru

utorkom i četvrtkom od 11 do 13 časova na adresi:
Privredna komora Vojvodine
Braće Popović 5, Novi Sad
Kancelarija broj 33
Ili putem e-pošte centar@regum.rs,
svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Rad Centra bliže je uređen Pravilnikom o radu.