30. 11. 2023.

Privredna komora Vojvodine
Braće Popović 5, Novi Sad

Godišnja konferencija Regionalnog udruženja medijatora Vojvodine ima za cilj da okupi sve medijatore sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konferencija se, osim umrežavanja medijatora, bavi i unapređenjem medijacije, te kompentencija (profesionalnih standarda) medijatora.

O konferenciji

Godišnja regionalna konferencija Regonalnog udruženja medijatora Vojvodine je redovan jednodnevni stručni skup na temu alternativog rešavanja sporova, koji se održava do dva puta godišnje, na kome učestvuju medijatori – posrednici, sa već završenom Osnovnom obukom, advokati, pravnici, menadžeri, zaposleni u privrednim društvima, javnim preduzećima, institucijama, te javnom i nevladinom sektoru, punomoćnici, poslovni i pravni konsultanti, kao i svi drugi koji su u okviru svojih radnih aktivnosti uključeni u prevenciju i rešavanje sporova u privredi i drugim oblastima, profesionalaci u firmama za slučajeve posredovanja u sporovima i druga zainteresovana lica.

Cilj konferencije

Cilj Konferencije je stručno usavršavanje u oblasti alternativnog rešavanja sporova (ARS); sticanje znanja i osposobljavanje za razumevanje propisa iz oblasti ARS; pregled uporedno pravnih rešenja i tendencija; analiza uređenja oblasti rešavanja konflikata, zaštite povređenih ili ugroženih prava pojedinaca i pravnih lica i perspektive u tom smislu; unapređenje veština i znanja o pružanju besplatne pravne pomoći i podrške; analiza medijabilnosti pojedinih spornih odnosa; razmena iskustava iz prakse u Srbiji, regionu, Evropi i svetu; kreiranje zbornika radova i predstavljanje radova; umrežavanje praktičara i teoretičara u oblasti ARS.

Trajanje konferencije

Konferencija se organizuje u trajanju od osam (8) radnih sati programa u kongresnom formatu u okviru u sali Privredne komore Vojvodine na adresi Braće Popović 5 u Novom sadu.

Godišnja konferencija - Regum

Prijava učesnika