Samo je razgovor, šansa za dogovor!


Budućnost je mesto u kome vladaju kultura dijaloga i kultura mira.

Budućnost je mesto u kome se svi medijabilni sukobi rešavaju medijacijom i drugim alternativnim metodama rešavanja sporova.


Šta je medijacija?


Medijacija je postupak u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više posrednika, koji stranama pomaže da postignu sporazum.

Medijacijski sporazum, odnosno Sporazum o rešavanju spora putem posredovanja, u skaldu sa zakonom, može imati snagu izvršne isprave.


Pročitajte više

O NAMA

Regionalno udruženje medijatora Vojvodine je organizacija koja medijatorima pruža logističku, administrativno-tehničku, pravnu i edukativnu podršku.

REGUM je najveća baza medijatora sa teritorije AP Vojvodine, koja aktivno promoviše svoje članove i članice, koji su svi sa dozvolom za posredovanje izdatom od strane Ministarstva pravde Republike Srbije.

REGUM je i zagovaračka platforma za afirmaciju medijacije i drugih alternativnih načina rešavanja sporova kroz reformu pravosuđa i državne uprave.


parallax background